VEŘEJNÝ PRŮZKUM

s pověřením městského úřadu Třebíč

Třebíč na cestě ke Smart City

Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007411

Cíl průzkumu

Jaká bude budoucnost Třebíče?
Rádi bychom ji tvořili společně s vámi

Předmětem dotazníkového šetření je získání relevantních informací, které budou společností SmartPlan s.r.o. použity při vypracovávání strategického dokumentu "Třebíč na cestě ke Smart City" pro období 2018 - 2023.

VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR

Kontakt


SmartPlan s. r. o.

Tel: (+420) 733 209 863

E-mail: info@smart-plan.cz

Kancelář: CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

VYTVOŘIL SMART PLAN .s.r.o.