a

Pomáháme tvořit chytrá města

a

Smart Plan

je nezávislá společnost zaměřená na implementaci konceptu Smart City v souladu s principy udržitelného rozvoje společnosti.

Smart City

je nový komplexní přístup k řešení aktuálních výzev a ohrožení v prostoru hustě obydlených aglomerací.

Pomáháme tvořit chytrá města.

Co děláme

Nabízíme municipalitám, institucím a dalším subjektům kompletní ucelenou službu, tzv. IMPF (Idea, Management, People, Financing). Aplikujeme nové poznatky a klíčové aktuální trendy.

Jsme schopni pomoci vám uchopit Vaše nápady a plány do budoucna.
(Idea)

Máme zkušenosti s řízením těchto projektů a umíme v tomto ohledu městům pomoci nebo je edukovat.
(Management)

Umíme zajistit expertní dovednosti ve všech stěžejních oblastech.
(People)

Dovedeme identifikovat a získat finanční zdroje pro projekty bez ohledu na jejich velikost.
(Financing)

Služby

MANAGEMENT

 • Projektové řízení
 • Lidské zdroje
 • Analýza rizik

DOPRAVNÍ PRŮZKUMY, INSPEKCE A ANALÝZY

 • Dopravní průzkumy (intenzity provozu, měření rychlosti, skladba dopravního proudu)
 • Bezpečnostní inspekce
 • Analýza dopravních konfliktů
 • Rozbor statistik dopravních nehod

Financování

 • Dotační management
 • Bankovní nástroje
 • Nebankovní nástroje
 • Další způsoby financování

 

Strategické a koncepční dokumenty

 • Plán rozvoje
 • Koncepce dopravy
 • Plán udržitelné městské mobility
 • Smart City koncepce
 • Další strategické dokumenty

Základní pilíře života ve městech

Veškerá data a informace by měla být maximálně zabezpečena s ohledem na současná i budoucí ohrožení.

Výzvy a ohrožení

Rychle rostoucí počet obyvatel a počet vozidel bez adekvátně rychlého budování infrastruktury.

Nepřiměřené zvyšování zátěže životního prostředí uvnitř měst.

Neefektivní nakládání
s energií.

Neodpovědné nakládání
s informacemi a chybějící cyber security.

Insight

SmartPlan s.r.o.

Kancelář: CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

IČO: 02474743

Telefon: (+420) 733 209 863

E-mail: info@smart-plan.cz

Reference

Naše dovednosti

SmartPlan s.r.o.

Kancelář: CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Telefon: (+420) 733 209 863

E-mail: info@smart-plan.cz