a

Pomáháme tvořit chytrá města

a

SmartPlan

je nezávislá společnost zaměřená na implementaci konceptu Smart City v souladu s principy udržitelného rozvoje společnosti.

SmartCity

je nový komplexní přístup k řešení aktuálních výzev a ohrožení v prostoru hustě obydlených aglomerací.

Pomáháme tvořit chytrá města.

Co děláme

Nabízíme municipalitám, institucím a dalším subjektům kompletní ucelenou službu, tzv. IMPF (Idea, Management, People, Financing). Aplikujeme nové poznatky a klíčové aktuální trendy.

Jsme schopni pomoci vám uchopit Vaše nápady a plány do budoucna (Idea).

Máme zkušenosti s řízením těchto projektů a umíme v tomto ohledu městům pomoci nebo je edukovat (Management).

Umíme zajistit expertní dovednosti ve všech stěžejních oblastech (People).

Dovedeme identifikovat a získat finanční zdroje pro projekty bez ohledu na jejich velikost (Financing).

Základní pilíře života ve městech

Veškerá data a informace by měla být maximálně zabezpečena s ohledem na současná i budoucí ohrožení.

Výzvy a ohrožení

Rychle rostoucí počet obyvatel a počet vozidel bez adekvátně rychlého budování infrastruktury.

Nepřiměřené zvyšování zátěže životního prostředí uvnitř měst.

Neefektivní nakládání
s energií

Neodpovědné nakládání
s informacemi a chybějící cyber security.

Insight

SmartPlan s.r.o.

Kancelář: CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

IČO: 02474743

Telefon: (+420) 733 209 863

E-mail: info@smart-plan.cz

Reference

Naše dovednosti

SmartPlan s.r.o.

Kancelář: CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Telefon: (+420) 733 209 863

E-mail: info@smart-plan.cz